Profil advokáta

JUDr. Leopold Petřič - advokát

Absolvent právnické fakulty
Univerzity J.E. Purkyně v Brně v r. 1979
Právní praxe od r. 1980

Registrován u České advokátní komory v Praze
evidenční číslo 02300
IČ 12084719
Plátce DPH

Služby

Klientům jsou poskytovány služby zejména v těchto oblastech:


 • zastupování před soudy, rozhodčími soudy a správními orgány
 • žaloby, správní žaloby a kasační stížnosti
 • řešení sporů mimosoudní cestou
 • sepisování, kontrola a negociace smluv
 • obchodní společnosti
 • ochrana osobnosti
 • dědictví
 • podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
 • uplatňování směnek a obrana proti směnkám
 • obhajoby v trestních věcech včetně uplatňování nároků poškozených v trestním a civilním řízení
 • rozvody, úprava výchovy a výživy dětí včetně úpravy styku, adopce
 • přihlášky pohledávek a zastupování v insolvenčním řízení
 • pracovněprávní vztahy včetně náhrad škod z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • právní vztahy mysliveckých sdružení a honebních společenstev, náhrady škod způsobených zvěří, konzultace a poradenství v oblasti myslivosti
 • převody nemovitostí
 • úschova peněz, cenin a listin
 • ověřování podpisů

Kontakty

Advokátní kancelář:
Hlavní náměstí 35/1a
79401 Krnov
Česká republika

Mapu a plánovač trasy naleznete pod tímto odkazem.

Kontakt:
tel: +420 554 612 366
fax: +420 554 625 681
mobil: +420 602 531 826
email: petric@petric.cz
ID: vk6aes2
web: www.akpetric.cz